jeudi 3 septembre 2009

Biographie de Vu Thai Hoa (Vu Thai Hoa biography) (Tiểu sử Vũ Thái Hòa)


***


* Vũ Thái Hòa 2000


VŨ THÁI HÒA

Artiste peintre et compositeur

6 Septembre 1947
Naissance de VŨ THÁI HÒA à Trung Lao, Nam Dinh au Viêt-Nam

1965
Journaliste et dessinateur dans les journaux à Saigon
Autodidacte en musique et en dessin

1970
Composition de chansons et de musiques : de nombreuses chansons (chansons d'amour, religieuse) de VŨ THÁI HÒA sont déja disponibles en CD

A partir de 1972
Couverture de livres, de magazines vietnamiens parus en France, au Viêt-Nam, au Canada, aux Etats Unis, en Allemagne et en Australie

1984
Arrivée en France

1986
Exposition au 75ème salon de la Société Artistique de l'Aube
Prix Libé du journal Libération Champagne, France

1987
Obtention d'une médaille PICASSO-MIRO de l'UNESCO
Don d'un tableau "Longue a été la nuit" au musée LOUKINE D'ARSONVAL à Bar-sur-Aube, France

1992
Parution de dix cartes de voeux en Allemagne

De 1999 à 2001
Membre du jury du concours international d'arts plastiques du centre pour l'UNESCO Louis François, France

Mai 2001
Exposition des Artistes Chapelains, France

2003
Exposition au Centre Culturel de La Chapelle Saint Luc, France

2004
Exposition avec la mairie de Sainte Savine, France

du 13/12/2008 au 5/01/2009
Exposition à la Galerie du Cinéma Eden à Romilly Sur Seine, France


*******


* Vũ Thái Hòa 2009


VŨ THÁI HÒA

Painter and composer

6th September 1947
VŨ THÁI HÒA was born in Trung Lao, Nam Dinh, Viet-Nam

1965
Worked as a Journalist and Art Graphic Designer for Vietnamese's newspapers in Saigon
A self-taught painter and musician

1970
Music and songs writing : many songs (love and religious songs) are already available in CDs

From 1972
Design covers for many Vietnamese books and magazines released in France, Viet-Nam,
Canada, USA, Germany and Australia

1984
VŨ THÁI HÒA arrived in France

1986
Exhibition in the 75th "Salon de la Société Artistique de l'Aube"
Libé prize of a french newspaper "Libération Champagne", France

1987
Received PICASSO-MIRO Award from UNESCO
Donation of a painting 'Long was the night' to the LOUKINE D'ARSONVAL museum in Bar-sur-Aube (Aube, France)

1992
Publication of ten different greeting cards in Germany

From 1999 to 2001
Judge member of the international competitive examination of art for UNESCO Louis François, France

May 2001
Local Artists Exhibition in La Chapelle Saint Luc, France

2003
Exhibition in the Cultural Center of La Chapelle Saint Luc, France

2004
Exhibition in Sainte Savine's city hall, France

from 13/12/2008 to 5/01/2009
Exbition in 'Cinema Eden' galery in Romilly Sur Seine, France


***


* Vũ Thái Hòa 1985


VŨ THÁI HÒA là một giáo dân Công giáo, tên thật và cũng là bút danh ký trên các sáng tác : Thơ, Văn, Họa, Nhạc và Hòa âm.
- Sinh năm 1947 tại Trung Lao, Nam Định
- 1965 bắt đầu sinh hoạt nghệ thuật viết và làm báo tại Sàigòn
-1970 tự học Hội họa, Nhạc và Hòa âm
- Định cư tại Pháp 1984


ÂM NHẠC CỦA VŨ THÁI HÒA :
* 1970 bắt đầu sáng tác Tình ca và Thánh Ca - Nhiều bài Tình Ca của Vũ Thái Hòa đã thâu băng và xuất bản tại Sàigòn trước 1975- Vũ Thái Hòa là tác giả nhiều bài Thánh Ca giá trị đã được phổ biến.

HỘI HỌA CỦA VŨ THÁI HÒA
- Từ 1972 đến nay Tranh Vũ Thái Hòa được nhiều người yêu thích và đã xuất hiện trên trang bià các tác phẩm Thơ, Văn, Nhạc … của các Văn Nghệ Sĩ tên tuổi VN - Ngoài ra, tranh Vũ Thái Hòa còn xuất hiện trên những cánh thiệp Chúc Giáng Sinh và Năm mới,và trên các tạp chí Việt ngữ xuất bản ở Hoa kỳ, Pháp, Đức, Canada, Úc
- Tại Pháp, Vũ Thái Hòa được chính Phủ Pháp tài trợ triển lãm tranh trong Cộng đồng người Pháp nhiều lần với tư cách Cá nhân hay với các họa sĩ Pháp từ 1985 đến nay.
-1986 Giải thưởng hội họa Libé nhật báo Libération Champagne (France)
- 1987 Họa phẩm : Longue a été la nuit (đêm dài) của Vũ Thái Hòa được UNESCO giới thiệu đưa vào Viện bảo tàng Loukine d’ Arsonval (France) và VTH được UNESCO tặng huy chương hội họa : Picasso - Miró
-1992 Phát hành 10 thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm mới có in tranh Vũ Thái Hòa trên mỗi tấm thiệp (do Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu phát hành)
-1999,2000,2001 Trong Hội đồng Giám khảo thi hội họa quốc tế do UNESCO tổ chức hàng năm tại Troyes (Pháp)
-2/2003 Triển lãm tranh tại Salon des Artisans d’Art (Hội Chợ Mùa Xuân)(Troyes)(Pháp)
- 10/2003 Triển lãm tranh tại : (Trung Tâm Văn Hóa) Centre Culturel de la Chapelle Saint Luc (Thành phố La Chapelle Saint Luc) (Pháp)
- 2/2004 Triển lãm tranh tại : Maison pour tous thành phố Sainte Savine.(Pháp)
- 4/2004 Triển lãm tranh tại Ngân hàng BNP Paribas (Troyes) (Pháp) do Trung tâm văn hóa Thành phố Troyes (Pháp) tổ chức
- 13/12/2008 - 5/1/2009 Triển lãm tranh tại Galerie du Cinéma Eden thành phố Romilly Sur Seine (Pháp) do Trung tâm Văn Hóa thành phố Romilly Sur Seine tổ chức

Các tập nhạc đã xuất bản :
- Tuyển tập 12 Tình Khúc Vũ Thái Hòa NẮNG HANH VÀNG (1999)
- TÌNH KHÚC VŨ THÁI HÒA – 40 tình khúc Vũ Thái Hòa (2001)
- TUYỂN TẬP 36 BÀI THÁNH CA – VŨ THÁI HÒA

Website :
http://www.hoihoaamnhac.blogspot.com

http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com
http://www.vuthaihoa.webnode.com