jeudi 3 septembre 2009

Ecriture de paroles de chanson par Vu Thai Hoa (Lyrics writing by Vu Thai Hoa) (VTH viết lời Nhạc)

CÙNG NHAU TA ĐI
(OH CHRISTMAS TREE)
Thánh Ca Quốc Tế
Lời Việt VŨ THÁI HÒA***

TRẦN GIAN ƠI, HÃY VUI MỪNG LÊN
(IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT)
Nhạc: PHÁP
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA
***


NIỀM VUI HÔM NAY
(O COME ALL YE FAITHFUL)
Nhạc: NGỌAI QUỐC
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA
***


KHÚC HÁT THIÊN THẦN
Nhạc: NGOẠI QUỐC
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA
***


ĐÊM VUI MỪNG
(SILENT NIGHT)
Nhạc: F. GRUBER
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA***


ĐÊM THIÊNG LIÊNG
(O HOLY NIGHT)
Nhạc: ADOLPHE CHARLES ADAMS

Lời Việt: VŨ THÁI HÒA

***

ĐIỆP KHÚC MỘT CUỘC TÌNH

Nhạc: HENRY MANCINI
Trong phim: ROMÉO et JULIETTE
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA***


ĐÊM BUỒN (LA NUIT)
Nhạc: PHÁP
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA***