jeudi 3 septembre 2009

Peintures d 'Art par Vu Thai Hoa (Painting by Vu Thai Hoa ) Tranh Nghệ Thuật của Vũ Thái Hòa)ĐÊM DÀI

Longue a été la nuit***
PEINTURE D'ART PAR VU THAI HOA
Painting by Vu Thai Hoa

Slideshow
TRANH NGHỆ THUẬT: VŨ THÁI HÒA

***


LA FILLE VERTE ET ROUGE
The green and red lady

THIẾU NỮ XANH ĐỎ
tranh: VŨ THÁI HÒA

***ROBE ROUGE
Red dress
THIẾU NỮ ÁO ĐỎ (DỄ THƯƠNG)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PIANO ROUGE
Red piano
DƯƠNG CẦM ĐỎ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***GUITARE VERTE
Green guitar
TÂY BAN CẦM XANH

tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA FILLE VERTE
The green lady
THIẾU NỮ XANH
tranh: VŨ THÁI HÒA


***DANS L’ATTENTE DU VENT
Waiting for the wind

CHỜ GIÓ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LANGUIR D’AMOUR

Thinking about love
TRẦM TƯ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***COQUETTE 003
Pretty 003
DỄ THƯƠNG (003)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***NATURE MORTE n°202
Still life painting n°202
TĨNH VẬT 202
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA JEUNE FILLE ET LE CHEVAL VERT
The lady and the green horse

THIẾU NỮ VÀ NGỰA XANH
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA JEUNE FILLE ALLONGEE
The lay down lady

THIẾU NỮ NẰM
tranh: VŨ THÁI HÒA


***SOLEIL DE PRINTEMPS

Spring sun
NẮNG XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***L’ATELIER
The workshop
PHÒNG VẼ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***NU n°235
Nude n°235
KHỎA THÂN 235
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
REGARDER LA LUNE
Looking at the moon
NHÌN TRĂNG
tranh: Vũ Thái Hòa


***VIOLON d'OR
Gold violin
VỸ CẦM VÀNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PRINTEMPS
Spring
MÙA XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
LA JEUNE FILLE VIETNAMIENNE
Vietnamese lady

THIẾU NỮ VIỆT NAM
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
VILLE DE TROYES (FRANCE)
Troyes city
THÀNH PHỐ TROYES (PHÁP)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
NATURE MORTE n°201
Still Life n°207
TĨNH VẬT
tranh: VŨ THÁI HÒA


***COMME LES RAISINS
Like grapes
NHƯ NHỮNG TRÁI NHO
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
SUR L’OREILLER (NU n°002)
On the pillow

TRÊN GỐI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***COQUETTE n°004
Pretty n°004

DỄ THƯƠNG (4)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
LES JEUNES FILLES
The young ladies
BÀY CON GÁI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LES DEUX AMIES
Two friends

ĐÔI BẠN
tranh: VŨ THÁI HÒA***


NU N°206
Nude n°206
KHỎA THÂN 206
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
JEUNE FILLE TENANT UNE POMME
The lady holding an apple

THIẾU NỮ VÀ TRÁI TÁO
tranh: VŨ THÁI HÒA


***CHAMPAGNE (FRANCE)
Champagne (France)
VÙNG CHAMPAGNE (PHÁP)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***ÉTÉ EN OR
Amazing summer
HẠ VÀNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA JEUNE FILLE
The young lady

THIẾU NỮ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***CYMBIDIUM
Cymbidium

HOA LAN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***APRÈS-MIDI ENSOLEILLÉE D'AUTOMNE
Sun shining afternoon during fall
NẮNG CHIỀU THU
tranh: VŨ THÁI HÒA


***L'AUBE DU JOUR
Dawn
NẮNG LÊN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PORTRAIT

Portrait
CHÂN DUNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***JEUNE FILLE

Young lady
XUÂN THÌ 002
tranh: VŨ THÁI HÒA


***JARDIN DE POÈMES

Garden of poems
VƯỜN THƠ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***FAMILLE HEUREUSE

Happy family
HẠNH PHÚC
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PARFUM D'AMOUR
Perfume of love
HƯƠNG TÌNH
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
DANSE
Danse
VŨ KHÚC

tranh: VŨ THÁI HÒA


***
DERRIÈRE LES BARBELÉS

Behind the barbed wires
SAU VÒNG KẼM GAI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***RÊVE

Dream
ƯỚC MƠ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***NATURE MORTE N°201
Still Life n°201
TĨNH VẬT 201
tranh: VŨ THÁI HÒA


***NATURE MORTE LES ORANGES

Still Life the oranges
TĨNH VẬT (cam)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***CRIER
Scream
TIẾNG THÉT
tranh: VŨ THÁI HÒA


***SOLEIL D'ÉTÉ

Summer sun
NẮNG HẠ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA JEUNE FILLE ET LA COMLOMBE
The lady and the dove
THIẾU NỮ VÀ BỒ CÂU
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PENSÉE POUR SON PAYS NATAL
Thinking about the home country
NHỚ QUÊ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***NATURE MORTE N°202

Still Life n°202
TĨNH VẬT 202
tranh: VŨ THÁI HÒA


***CHANSON D'AMOUR
Love song
TÌNH CA
tranh: VŨ THÁI HÒA


***JEUNE FILLE
Young lady
XUÂN THÌ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PARFUM DES CHEVEUX
Perfume of hair
HƯƠNG TÓC
tranh: VŨ THÁI HÒA


***PRINTEMPS
Spring
CA XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***CHANSON D'AMOUR

Love song
TÌNH KHÚC
tranh: VŨ THÁI HÒA


***ENSEMBLE

Together
CHUNG ĐÔI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LUNE DESCENDANTE

The moon is fading away
TRĂNG TÀN
tranh: VŨ THÁI HÒA (1972)
(Bìa Băng nhạc Trịnh Công Sơn)


***


PANIER DE FLEURS

Basket of flowers
GIỎ HOA
tranh: VŨ THÁI HÒA


***BERGER DE BUFFLE

Buffalo shepherd
CHĂN TRÂU
tranh: VŨ THÁI HÒA


***A CÔTÉ DE LA FENÊTRE

Near the window
BÊN CỬA SỔ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***


COQUETTE

Pretty
DUYÊN DÁNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***AU MARCHÉ

At the market
NGOÀI CHỢ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***DES CHEVEUX BEAUX COMME DES NUAGES

Hair like cloud
TÓC MÂY
tranh: VŨ THÁI HÒA


***MIDI EN PLEIN ÉTÉ

Noon in the summer
TRƯA HÈ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LES JEUNES FILLES

The young ladies
GÁI XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***UNE JEUNE FILLE

A young lady
TUỔI XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***ATTENTE SUR LA PLAGE
Waiting on the beach
BẾN CHỜ
tranh VŨ THÁI HÒA


***DANSE DE PRINTEMPS

Spring dance
VŨ KHÚC MÙA XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***BANLIEU DE PARIS Suburb of paris
NGOẠI Ô (Pantin -Paris)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***ATTENTE

Wait

ĐỢI CHỜ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
LA PORTE DU PRINTEMPS

Window on spring

KHUNG CỬA MÙA XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA


***DEUX COURANTS D'EAU INVERSE
Two countercurrent water stream

ĐÔI GIÒNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***EN ATTENDANT L'AUTOMNE
Waiting for fall

ĐỢI THU
tranh: VŨ THÁI HÒA


***A CÔTÉ DE LA MER
Near the sea

BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***A CÔTÉ DE LA FENÊTRE
Near the window
BÊN CỬA SỔ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LA VENDEUSE DE FLEURS
The flower saleswoman
CÔ GÁI BÁN BÔNG
tranh: VŨ THÁI HÒA


***