jeudi 3 septembre 2009

Poèmes convertis en paroles de chanson par Vu Thai Hoa (Conversion of poems into lyrics by Vu Thai Hoa) (VTH Soạn thành Ca Khúc)


***
TRỌN KIẾP YÊU NHAU
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời Thơ: TRỊNH TÂY NINH
Tiếng hát: Diệu Hiền


***

THU QUA LẶNG LẼ NỖI BUỒN
Nhạc và Lời Thơ: VŨ THÁI HÒA
Tiếng hát: Diệu Hiền
 ***

GIAI ĐIỆU BUỒN PARIS
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: PHẠM NGỌC
Tiếng hát: Quỳnh Lan 
 

***

GỌI NHAU
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: PHẠM NGỌC
Tiếng hát: Quang Minh***


NỖI BUỒN SỚM MAI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: TRỊNH GIA MỸ và VŨ THÁI HÒA
 ***


NẮNG THÁNG GIÊNG
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: TRẦN VẤN LỆ


***


BÊN SÔNG VẮNG
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: TƯỜNG LINH

***


THÔI EM
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: CUNG VŨ

***


HƯƠNG TÌNH
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
Tiếng hát: Hạnh Nguyên***


NGỦ SẦU
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: NGUYỄN TẤN SĨ

***


XIN EM MỘT NỤ CƯỜI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: VĨNH LIÊM

***


HẠ YÊU
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: PHẠM NGỌC
Tiếng hát: Quang Minh
***


VỀ ĐÂU MỘT LỐI THÂN QUEN
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: MIÊN THỤY
Tiếng hát: Miên Thụy

***


LỜI DÂNG
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lòi thơ: QUANG MINH

***


THÔI EM CỨ MÃI LÀ CON GÁI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: TRẦN VẤN LỆ


***


EM
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: CUNG VŨ

***


TRĂNG NƯỚC CHƠI VƠI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: ĐỖ THỊ KÊNH G