jeudi 3 septembre 2009

Oeuvres de Vu Thai Hoa déjà publiées (Vu Thai Hoa artwork already known by the public) (Tác phẩm của Vũ Thái Hòa đã xuất bản)

***

CD MƯỜI TÌNH KHÚC VŨ THÁI HÒA

***

Bộ Lễ Nhạc
CHÚA VÀO ĐỜI
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

Tuyển tập Thánh Ca
CHÚA VÀO ĐỜI
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

Tập Nhạc Sinh Hoạt Ca
NHẠC DÂN CA VN LỜI THÁNH
Viết lời: VŨ THÁI HÒA

***

Tuyển tập Thánh Ca Giáng Sinh
LỜI GỌI ĐÊM ĐÔNG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

Tuyển tập nhạc
TÌNH KHÚC VŨ THÁI HÒA
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


***

Tuyển tập Nhạc
NẮNG HANH VÀNG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA***