jeudi 3 septembre 2009

Musiques religieuses de Vu Thai Hoa (religious music by Vu Thai Hoa) (Thánh Ca của Vũ Thái Hòa)***


TUNG HÔ CHÚA GIAVÊ

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

TUNG HÔ CHÚA SỐNG LẠI

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA***


CHÚA ĐỪNG CHẤP TỘI CON

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

CON XIN VÂNG THEO Ý CHA
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


**
*

NGÀY HÂN HOAN

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

KHÁT KHAO NHÀ CHÚA

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


***

CHÚA DƯỠNG NUÔI CON

Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời thơ: Joseph HOÀI NAM
***


ĐÊM ĐÔNG XƯA

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


***

LỜI GỌI ĐÊM ĐÔNG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA***
KÍNH MỪNG MARIA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Lời: KINH KÍNH MỪNG
***


TRẦN GIAN ƠI , HÃY VUI MỪNG LÊN
(IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT)
Nhạc: PHÁP
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA***


TÔN VINH MẸ LAVANG
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
***

NGÔI LỜI SẼ ĐẾN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA***


NIỀM VUI HÔM NAY
(O COME ALL YE FAITHFUL)
Nhạc: NGOẠI QUỐC
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA
***

***

KHÚC HÁT THIÊN THẦN

Nhạc: NGỌAI QUỐC
Lời Viêt: VŨ THÁI HÒA
***

ĐÊM VUI MỪNG
(SILENT NIGHT)
Nhạc: F. GRUBER
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA***


CÙNG NHAU TA ĐI
Thánh Ca Quốc Tế
Lời Việt VŨ THÁI HÒA

***

ĐÊM THIÊNG LIÊNG
(O HOLY NIGHT)
Nhạc: ADOLPHE CHARLES ADAMS
Lời Việt: VŨ THÁI HÒA
***

DÂNG LÊN CHÚA
NHạc và lời: VŨ THÁI HÒA***

CON XIN CHÚA ĐẾN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA
***

CHÚA VÀO ĐỜI

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

CẢM TẠ CHÚA
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


***


ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


***

TỪ VỰC SÂU
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

***

BỘ LỄ NHẠC
CHÚA VÀO ĐỜI
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

***

KINH CÁO MÌNH
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp
***

XIN THƯƠNG XÓT
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp

***

VINH DANH THIÊN CHÚA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp
***

TIN KÍNH CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

DÂNG LÊN CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp***

THÁNH, THÁNH, THÁNH
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

TUYÊN XƯNG CHÚA 1
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp***

TUYÊN XƯNG CHÚA 2
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp***

CHÍNH NHỜ NGƯỜI TRONG NGƯỜI
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp***

CHIÊN THIÊN CHÚA
Nhạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp


***

KINH LẠY CHA
Nguyên tác KINH LẠY CHA
NHạc: VŨ THÁI HÒA
Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp
***

CHÚA VÀO ĐỜI

Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA

Hòa Âm: VŨ THÁI HÒA


Nghe trực tiếp
***

CẢM TẠ CHÚA
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Hoà âm: VŨ THÁI HÒA

Nghe trực tiếp