jeudi 3 septembre 2009

Musique de chorale de Vu Thai Hoa (Music for choirs by Vu Thai Hoa) Sinh Hoạt Ca Vũ Thái Hòa

***


(KARAOKE) XIN THƯƠNG XÓT - Nhạc Dân Ca VN: Hát Hội Trăng Rằm - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***

Giọng Nữ Bùi Chu - Nhạc Dân Ca VN Hát Hội Trăng Rằm - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa


***

(KARAOKE)Dân Ca VN: Hò leo núi - VINH DANH CHÚA, Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Hải Phòng - Nhạc Dân Ca VN Hò Leo Núi - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***

(KARAOKE) Dân Ca VN (Lý Ngựa Ô) TIN KÍNH CHÚA - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Cần Thơ, Dân Ca VN: Lý Ngựa Ô - Lời Thánh: TIN KÍNH CHÚA***

(KARAOKE) Dân Ca VN (Qua Cầu Gió Bay) CON DÂNG VỀ CHÚA - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Nam Định, Dân Ca VN: Qua Cầu Gió Bay - Lời Thánh: Con Dâng Về Chúa***

(KARAOKE) Dân Ca VN (Hái Hoa) HOAN HÔ CHÚA - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Long Xuyên - Dân Ca VN: Hái Hoa - HOAN HÔ CHÚA - Lời Thánh***


(KARAOKE) TUYÊN XƯNG CHÚA - Nhạc Dân Ca VN: Lý Con Sáo (Huế) - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Hà Nội - Dân Ca VN Lý Con Sáo, Lời Thánh : Vũ Thái Hòa


***

(KARAOKE)CHIÊN THIÊN CHÚA - Nhạc Dân Ca VN (Jarai) - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Buôn Mê - Dân Ca VN (Tây Nguyên Jarai) Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


(KARAOKE) TAN LỄ - Nhạc Dân Ca VN Lý Chim Quyên - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***


Giọng Nữ Sài Gòn - Nhạc Dân Ca VN Lý Chim Quyên - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa***
***


XUÂN ĐẾN

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


Xuân Đến - Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa


***
CA XUÂN
Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA


Ca Xuân - Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa******