jeudi 3 septembre 2009

Historique de l'art de Vu Thai Hoa (History of Vu Thai Hoa's artwork) (Sinh Hoạt Nghệ Thuật của Vũ Thái Hòa)


***

du 13/12/2008 au 5/01/2009
Exposition à la Galerie du Cinéma Eden à Romilly Sur Seine, France

from 13/12/2008 to 5/01/2009
Exbition in 'Cinema Eden' galery in Romilly Sur Seine, France

- 13/12/2008 - 5/1/2009 Triển lãm tranh tại Galerie du Cinéma Eden thành phố Romilly Sur Seine (Pháp) do Trung tâm Văn Hóa thành phố Romilly Sur Seine tổ chức


***
- 4/2004 Triển lãm tranh tại Ngân hàng BNP Paribas (Troyes) (Pháp) do Trung tâm văn hóa Thành phố Troyes (Pháp) tổ chức

***2004
Exposition avec la mairie de Sainte Savine, France

2004
Exhibition in Sainte Savine's city hall, France

- 2/2004 Triển lãm tranh tại : Maison pour tous thành phố Sainte Savine.(Pháp)

***


2003
Exhibition in the Cultural Center of La Chapelle Saint Luc, France

2003
Exhibition in the Cultural Center of La Chapelle Saint Luc, France

- 10/2003 Triển lãm tranh tại : (Trung Tâm Văn Hóa) Centre Culturel de la Chapelle Saint Luc
**** Tableau "Piano rouge" par peintre Vu Thai Hoa dans les rues de France
* Họa phẩm: "Dương Cầm Đỏ" của Vũ Thái Hòa trên đường phố Pháp Quốc


***Họa phẩm: Chúa Là Sự Sống của Vũ Thái Hòa trên lễ đài Đại Hội Công Giáo VN tại Đức lần thứ 30 từ ngày: 3-5/6/2006


***


1987
Obtention d'une médaille PICASSO-MIRO de l'UNESCO
Don d'un tableau "Longue a été la nuit" au musée LOUKINE D'ARSONVAL à Bar-sur-Aube, France

1987
Received PICASSO-MIRO Award from UNESCO
Donation of a painting 'Long was the night' to the LOUKINE D'ARSONVAL museum in Bar-sur-Aube (Aube, France)

- 1987 Họa phẩm : Longue a été la nuit (đêm dài) của Vũ Thái Hòa được UNESCO giới thiệu đưa vào Viện bảo tàng Loukine d’ Arsonval (France) và VTH được UNESCO tặng huy chương hội họa : Picasso - Miró**** Parrainage par M. Loukine pour le tableau 'Longue a été la nuit', exposé au musée d'Arsonval, France * ( M. Loukine sponsored the painting called 'Longue a été la nuit', which is now exhibited in the Arsonval museum in France) * Họa phẩm "Đêm Dài" (Longue a été la nuit) tranh Vũ Thái Hòa được Họa gia Quốc tế R. Loukine giới thiệu lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Arsonval (Pháp) 1987.


***1986
Exposition au 75ème salon de la Société Artistique de l'Aube
Prix Libé du journal Libération Champagne, France

1986
Exhibition in the 75th "Salon de la Société Artistique de l'Aube"
Libé prize of a french newspaper "Libération Champagne", France

-1986 Giải thưởng hội họa Libé nhật báo Libération Champagne (France)TRIỂN LÃM TRANH LẦN ĐẦU TIÊN CỦA HS VŨ THÁI HÒA TẠI PHÁP
tại Khách Sảnh Thành phố Troyes - Pháp (1986)

**** (1) Nombreuses expostions en France * (Exihbitions in France) * Triển lãm tranh ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay

* (2) Nombreuses expostions en France * (Exihbitions in France) * Triển lãm tranh ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay