dimanche 17 mars 2013

TÔN VINH MẸ LA VANG - Thánh ca - Nhạc và Lời: Vũ Thái Hòa

*** 
TÔN VINH MẸ LA VANG
Thánh Ca
Nhạc và Lời: VŨ THÁI HÒA
Tiếng hát: Diệu HiềnTÔN VINH MẸ LA–VANG
Nhạc và lời : VŨ THÁI HÒA
Tiếng hát: Diệu Hiền

Nghe nhạc trực tiếp


Lời1

Lạy Mẹ La – Vang
Chúng Con Tôn Vinh Mẹ
Chúng Con  Ca khen Mẹ
Vì Mẹ là Mẹ của Quê Hương Con
Vì Mẹ là Mẹ của Dân Tộc Con
Và Mẹ là Mẹ của Gia đình Con.


Những lúc gian nan, Con tìm đến Mẹ
Những lúc khó khăn, Con tìm đến Mẹ
Mẹ che chở Con, khi Con nguy khốn,
Mẹ an ủi Con, lúc Con đắng cay.


Lạy Mẹ La – Vang
Chúng Con Tung hô Mẹ
Chúng Con Cảm tạ Mẹ
Vì Mẹ là Mẹ hằng yêu thương Con
Vì Mẹ là Mẹ hằng che chở Con
Và Mẹ là Mẹ nguồn an ủi Con.


Lời 2

Lạy Mẹ La – Vang
Chúng Con Tôn Vinh Mẹ
Chúng Con  Hoan Hô Mẹ
Vì Mẹ là Mẹ của Quê Hương Con
Vì Mẹ là Mẹ của Dân Tộc Con
Và Mẹ là Mẹ của Gia đình Con.


Những lúc Vinh quang, Con tìm đến Mẹ
Những lúc đói no, Con tìm đến Mẹ
Mẹ che chở Con, khi Con khốn khó,
Mẹ an ủi Con, lúc Con đớn đau.


Lạy Mẹ La – Vang
Chúng Con Vinh Danh Mẹ
Chúng Con Cảm tạ Mẹ
Vì Mẹ là Mẹ hằng yêu thương Con
Vì Mẹ là Mẹ hằng che chở Con
Và Mẹ là Mẹ nguồn an ủi Con./.

VŨ THÁI HÒA

***